1.Pripremanje terena:
Štihanje, gnojenje i usitnjavanje zemlje je najbolje učiniti kasno u jesen ali možete i prije same montaže.
2. Odredite dimenziju zemljišta za plastenik:
Označite Vaše dimenzije plastenika, postavite rubne kolce po širini i dužini te omeđite užetom. 
Uz vanjski rub užeta iskopajte kanal širine 20cm i dubine oko 25cm izbacivanjem zemlje prema van. Iskopajte sve četiri strane kanla prije postavljanja lukova. Vaša dimenzija plastenika mora biti odmjerena unutar iskopanih temelja a zemlja kanala s vanjske strane.

3.Postavljanje štoka za vrata i prozor: (opcija kod kompletnih plastenika)
Štokovi se postavljaju centrirano na krajnje lukove na koje se zakopčaju vršnim spojnicama. Donji dijelovi cijevi štoka se ukopaju u kanal dublje od iskopa temelja i zatrpaju . Prije prekrivanja folijom skinu se vrata, prozor i pripadajući panti koji su  pričvršćeni vijkom na štokove. (panti se vraćaju na ista mjesta nakon postavljanja čelne folije)

4. Postavljanje podupora unutar plastenika. 
Služe za pojačavanje nosivosti zbog snježnih nanosa.
Koriste se kao kolci za sadnice.


5. Postavljanje poprečnih cijevi.
Nakon postavljanja čelnih štokova i podupora postavite poprečne cijevi na podupore i zakopčajte na štokove. 
Priprema poprečnih cijevi: Izravnajte dvije cijevi, spojnice pričvrstite samobušećim vijkom na svaki metar razdaljine a 4 spojnice s čepom na krajeve poprečnih cijevi.

6. Postavljanje ostalih lukova:
Produbljivanje rupe promjera 4cm u unutrašnjoj strani kanala jer cijev luka mora biti zabodena cca 50cm duboko ispod površine zemlje plastenika. Lukove na krajevima kod štokova vrata i prozora postavite tako da se lukovi zakopčaju na vrh štokova. Postavljanje ostalih lukova između glavnih u razmaku od cca 100cm. 

I kostur kompletnog plastenika je gotov.