Naša misija
Pružamo maksimalnu podršku našim partnerima optimizirajući procese u lancu distribucije da bi im pomogli u stvaranju konkurentske prednosti na tržištu.

Naša vizija
SanTek - priznati u distribuciji roba na svakom tržištu po svim mjerilima modernog poslovanja.