Društvo Foliplast d.o.o. osnovano je 18.03.1993. godine u Okružnom privrednom sudu u Varaždinu kao registracijski sud temeljem akta o osnivanju od 08.02.1993. godine.

Djelatnosti:

1. Proizvodnja predmeta od plastičnih masa i umjetnih smola
2. Usluga servisa RTV aparata i elektroničkih uređaja
3. Ugostiteljske usluge, pružanje usluge prehrane, pića i napitaka te smještaj
4. Trgovina na veliko i malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima
5. Konsignacija i poslovi komisione trgovine
6. Osim oružja i gotovih lijekova

Usklađenje općih akata i temeljnog kapitala sa ZDT podneseno je 29.12.1995. godine.

 

Dana 01.04.2014. godine društvo mijenja naziv i sjedište poslovanja te postaje: SanTek d.o.o.